Informacje ogólne

Spółka powstała w dniu 03.03.2003r. pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrorogu po przekształceniu z zakładu budżetowego Gminy na podstawie Uchwały Rady Miasta i Gminy w Ostrorogu.

W momencie utworzenia Spółki jedynym wspólnikiem była Gmina Ostroróg. W dniu 23 maja 2005 roku w strukturę właścicielską Zakładu Gospodarki Komunalnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. włączony został Aquanet S.A. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem i Gminą Ostroróg a Aquanet S.A w Poznaniu. Z dniem 7 września 2009 r. dokonano zmiany nazwy Spółki na AQUANET Ostroróg Sp. z o.o.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ostroróg. Ponadto, Spółka prowadzi działalność pomocniczą m.in. w zakresie:

  • odbioru ścieków ze zbiorników bezodpływowych,
  • usług wykonywanych na podstawie umów zawartych z Urzędem Miasta i Gminy,
  • budowy i naprawy przyłączy wodociągowych.


Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.292.000 zł (w całości opłacony) i składa się z 16.584 udziałów po 500 zł każdy.

Siedzibą Spółki jest miasto Ostroróg.
Adres: ul. Wroniecka 26, 64-560 Ostroróg
tel./fax 61 291 67 48
adres: www.aquanet-ostrorog.pl
e-mail: aquanet.ostrorog@o2.pl

Więcej informacji na www.aquanet-ostrorog.pl

Zaloguj się

OK

Czym są pliki cookies?
Pliki cookies to małe pliki przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (laptop, smartphone, komputer, itp) pozwalające rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Pliki cookies używane są w celu dostosowania wyświetlania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, dzięki którym właściciele stron mogą rozbudowywać lub modyfikować strony w taki sposób, aby jak najlepiej spełniały oczekiwania użytkowników.

Jakich plików cookies używamy?
Stosowane są dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Usuwanie plików cookies
Pliki cookies są automatycznie zapisywane przez urządzenia wyświetlające strony internetowe (np. przeglądarki internetowe). Poprzez zmianę ustawień przeglądarki można blokować automatyczną obsługę plików „cookies”.

Zmiana ustawień obsługi plików cookies może mieć negatywny wpływ na wyświetlanie niektórych elementów strony internetowej.